Ключът към успешния охранителен план е изборът на подходящо оборудване и сервизна фирма,  ориентирана към клиента и в течение отностно надеждни, високотехнологични продукти, които да удовлетворяват  нуждите на клиента.

За по-дългосрочна инвестиция е препоръчително да се мисли за IP видеонаблюдение. При него се гарантират по-голяма детайлност и разпознавеаемост на обектите. Системите за видеонаблюдение, свързани в реално време с интернет, позволяват на собственика на съоражението във всеки момент да проследява какво се случва на охраняваната територия и  изпълнението даден проект или работата на персонала в реално време. С възможноста за разглеждане дистанционно през мобилнни телефони  и компютри.